ANTICHRAPIN - Kozlíkový, kmínový, cypřišový, levandulový, bergamotový, růžový, mimózový, máta peprná, fenyklový, majoránkový, citronový

361 Kč 734 Kč 229 Kč od 229 Kč
Objednáno Objednáno Objednáno Zvolte variantu
Varianta
Směs éterických olejů vhodná proti chrápání. Pár kapek aplikovaných na polštář a vdechovaných během spánku může mít uklidňující účinky, problubovat spánek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

POPIS PRODUKTU:
Směs éterických olejů vhodná proti chrápání. Pár kapek aplikovaných na polštář a vdechovaných během spánku může mít uklidňující účinky, problubovat spának.

Éterické oleje:
Kozlíkový, kmínový, cypřišový, levandulový, bergamotový, růžový, mimózový, máta peprná, fenyklový, majoránkový, citronový.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.