ANTIRAUCH - Máta peprná, eukalyptový, ze smrkového jehličí, hřebíčkový, citronová tráva

332 Kč 663 Kč 208 Kč od 208 Kč
Objednáno Objednáno Objednáno Zvolte variantu
Varianta
Může napomáhat odstranit nepříjemný zápach cigaretového kouře v místnosti, Obsažené oleje jsou známé pro své osvěžující a antimikrobiální účinky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

POPIS PRODUKTU:
Může napomáhat odstranit nepříjemný zápach cigaretového kouře v místnosti, Obsažené oleje jsou známé pro své osvěžující a antimikrobiální účinky.
 
Éterické oleje:
Máta peprná, eukalyptový, ze smrkového jehličí, hřebíčkový, citronová tráva.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Návod k použití: Směs éterických olejů vhodná k odstranění nepříjemného zápachu cigaretového kouře v místnosti.