Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.faunavitalita.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Základní údaje:

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: HLP telekomunikace s.r.o.
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Helena Zámečníková
Sídlo společnosti: Stojice 114, 535 01 Přelouč
Adresa provozovny a adresa pro uplatnění reklamací: Stojice 114, 535 01 Přelouč
IČ: 25275712
DIČ: CZ 25275712


Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu.

Uskutečněním objednávky stvrzuje kupující, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu florafauna.cz

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, sestavení, míchání nebo aplikace zboží.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.


Dodací lhůty a expedice:

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Zboží vedené "skladem" je expedováno zdravidla do 24 hodin následujícího pracovního dne, ve výjimečných obdobích však může být doba doručení prodloužena až na 5 pracovních dní.
V případě, že objednané zboží není právě skladem, prodlužuje se doba expedice na 1 pracovní den od přijetí zboží na sklad. V případě, že již není objednané zboží skladem, bude prodávající kupujícího informovat o prodloužení doby dodání e-mailem nebo telefonicky (podle uvedených kontaktních údajů v objednávkovém formuláři).

Zboží je doručováno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno dle způsobu volby úhrady.


Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje jsou uchávány pouze v tištěné formě jako účetní doklad a archivovány v uzamčené místnosti. Odesláním objednávky kupující souhlasí s uchováním údajů pro účetní účely.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem dokončení objednávky,  fakturace a předání  adresy přepravní společnosti.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny produktů a poskytovaných služeb jsou uvedeny s DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné zboží na místo určené kupujícím.


Způsob platby:

Dobírka – peníze platí zákazník doručovateli.
Platba v hotovosti - zákazník hradí částku za zboží při osobním odběru. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Doručovací služba:

Česká pošta , Osobní odběr
Odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí internetu, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.


Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, kompletní, bez jakýchkoli známek použití (schopno další distribuce), včetně příslušenstvích a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.


Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Reklamace

Kupující před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontroluje, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, zásilku nepřevezme. O případném poškození zboží během přepravy kupující informuje jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Je-li nutné zboží reklamovat, zjištěné vady je třeba oznámit bezodkladně prodávajícímu e-mailem na adresu objednavky @florafaunavitalita.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou výše, společně se základními údaji: jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu, číslo účtu pro případ vrácení peněz, kopie dokladu o koupi.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.
Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5. 2018 a ruší předchozí znění velkoobchodních podmínek.