Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

AROMAFAUNA - veterinární přípravky schválené

Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv


Přípravky AROMAFAUNA, u kterých to legislativa vyžaduje, prošly procesem schvalování u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, a můžeme je označovat jako schválené veterinární přípravky.

Co to ale prakticky znamená? Často se nás totiž ptáte, proč některé jiné přípravky na trhu schválené nejsou, ač mají podobnou oblast použití…

Povinnost schvalování vyplývá ze zákona O veterinární péči, dle kterého se jako veterinární přípravky označují ty určené k přímému použití pro zvířata nebo přicházejí do styku se zvířaty, a nejedná se při tom o léčiva nebo krmiva. V našem případě tedy kosmetické přípravky podporující fyziologické funkce kůže, dezodorační a dietetické přípravky.

Průběh schvalování není zcela jednoduchý, je třeba doložit řadu podkladů dokládajících zdravotní nezávadnost, posouzení toxicity, účinnosti, zkoumány jsou všechny jednotlivé složky a jejich vhodnost použití pro daný druh a skupinu zvířat. Důležitá je samozřejmě nezávadnost i pro chovatele nebo pracovníky, kteří veterinární přípravky aplikují. Posuzován je také vliv na životní prostředí. Ověřován je postup výroby, značení přípravků i soulad s evropskou legislativou.

Kde si ověříte, zda je produkt schváleným veterinárním přípravkem? Na webových stránkách ÚSKVBL je tento seznam veřejně přístupný v sekci „SCHVALOVÁNÍ VP“ – „SEZNAM VP“. Přípravek má pak i na své etiketě uvedeno číslo schválení.

Pokud tedy vybíráte přípravky pro péči o vaše domácí miláčky, určitě se vyplatí vybírat z tohoto seznamu.

 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.