Přírodní přípravky bez chemie

Jen to nejlepší je dost dobré

Výroba fyziologické kosmetiky klade vysoké nároky na nákup certifikovaných surovin nejvyšší kvality. Ty musí být výhradně přírodního charakteru, musí pocházet z ekologicky čistých nalezišť, nesmí obsahovat herbicidy, pesticidy, těžké kovy a další nežádoucí příměsi. Stejně vysoké požadavky pak ovšem musí splňovat i vlastní zpracovatelská technologie.

I v tomto oboru existují světová naleziště a lokality svým způsobem nezaměnitelné a jedinečné – jinde ve světě zkrátka takovou kvalitu nenajdete. Kupříkladu nejvyhlášenější čajovníkový olej pochází z Austrálie nebo Nového Zélandu, heřmánkový z Egypta, olej z obilných klíčků se získává z pšenice dozrávající na argentinských plantážích či v Kanadě, levandulový pochází z jižní Francie…každá zásilka je opatřena nálepkami vskutku exotickými. Největším uměním je pak získat dodavatele, který bude nabízet to nejlepší z nejlepšího.

S každou surovinou, kterou firma na světových trzích zakoupí, zcela automaticky přichází i analytický certifikát, který stvrzuje vysokou jakost produktu a jeho typické složení. Dovozci si v nejednom případě dokonce nechávají vystavit dvojí nezávislou certifikaci – protože zásobují německé lékárny, pochází první dobrozdání z centrální laboratoře německých lékáren. Druhé vystaví nezávislá laboratoř, která má statut soudního znalce.

Kdyby firma Aromaterapie Karel Hadek mohla své výrobní suroviny nakupovat po kontejnerech, pak by její kosmetika byla zákonitě levnější. Současný komerční svět je totiž zařízen na velkoodběr. Tady však preferují malá balení, aby dovážené suroviny a finální výrobky byly skutečně čerstvé. Mimoděk se nabízí srovnání s obchodem potravinami – ani zde není možné jít cestou velkých skladových zásob. Tento příměr je vhodný hned nadvakrát, vždyť při výrobě přírodní kosmetiky se používají ingredience, které v podstatě mají tu nejvyšší potravinářskou kvalitu.

AROMAFAUNA - veterinární přípravky schválené

Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

 

Přípravky AROMAFAUNA, u kterých to legislativa vyžaduje, prošly procesem schvalování u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, a můžeme je označovat jako schválené veterinární přípravky.

Co to ale prakticky znamená? Často se nás totiž ptáte, proč některé jiné přípravky na trhu schválené nejsou, ač mají podobnou oblast použití…

Povinnost schvalování vyplývá ze zákona O veterinární péči, dle kterého se jako veterinární přípravky označují ty určené k přímému použití pro zvířata nebo přicházejí do styku se zvířaty, a nejedná se při tom o léčiva nebo krmiva. V našem případě tedy kosmetické přípravky podporující fyziologické funkce kůže, dezodorační a dietetické přípravky.

Průběh schvalování není zcela jednoduchý, je třeba doložit řadu podkladů dokládajících zdravotní nezávadnost, posouzení toxicity, účinnosti, zkoumány jsou všechny jednotlivé složky a jejich vhodnost použití pro daný druh a skupinu zvířat. Důležitá je samozřejmě nezávadnost i pro chovatele nebo pracovníky, kteří veterinární přípravky aplikují. Posuzován je také vliv na životní prostředí. Ověřován je postup výroby, značení přípravků i soulad s evropskou legislativou.

Kde si ověříte, zda je produkt schváleným veterinárním přípravkem? Na webových stránkách ÚSKVBL je tento seznam veřejně přístupný v sekci „SCHVALOVÁNÍ VP“ – „SEZNAM VP“. Přípravek má pak i na své etiketě uvedeno číslo schválení.

Pokud tedy vybíráte přípravky pro péči o vaše domácí miláčky, určitě se vyplatí vybírat z tohoto seznamu. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.